חינוך משנה
בעולם משתנה

מתוך הבנה שמסגרת חינוכית בזמנים אלו תתקשה להכין את התלמיד למקצועות העתיד, אותם לא ניתן לחזות, שמה הרשת דגש על הכנת התלמיד לעולם ששינויים הם הקבוע היחד בו. פריצת גבולות - הן בתחום המתודות, הן ברמת הפרט של המורה והן של התלמיד, תהווה מצע מתמיד של יכולת התאמה לזמן, קשב וביצוע ברמה גבוהה.
קראו עוד

חיבורים בחברההישראלית

החזון החינוכי של רשת אמי"ת הוא מעבר מבית ספר לקהילה חינוכית לומדת. אנו בוחרים לשים את המילה קהילה כמילה פותחת, מתוך ההבנה והידיעה שישנו צורך שכל בית ספר יתאים את עצמ לקהילה המשתנה שבה הוא נמצא
1
מקום ראשון במדד משרד החינוך
110
מוסדות חינוך
4,500
אנשי חינוך
36,989
תלמידים

אמי"ת גוגיההתחדשות פדגוגית

הגוגיה היא מכלול המשנה החינוכית פדגוגית הכוללת ערכים, עקרונות פעולה ויעדים. מיזם הגוגיה הוא מנוע ליישום שיני פדגוגי הוליסטי מבתי חינוך לקהילות חינוכיות לומדות, ומתבסס על פיתוח מומחיות פנים בית ספרית, והובלת שינוי הנוגע בכל מרכיביו: זהות וערכים, דרכי למידה, תכני למידה, דרכי הערכה, אקלים ושיח, סביבה וסדירויות, ובא לידי ביטוי בשלוש הזירות הבית ספריות: מנהיגות, קבוצות השייכות, ויחידות הלימוד.
קראו עוד

האקדמיה ליזמותוחממת הנוער

קראו עוד

יזמות בקרב בני נוער, היא הזדמנות לתלמידים להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות של בני הנוער כפרטים, כגון גיבוש זהות, הגדרת שאיפות ורצונות, דימוי עצמי וחברתי ועוד, ולקדם באופן מודע ואקטיבי את המיצוב העצמי והשילוב שלהם בסביבה החיצונית הקרובה להם ובמרקם החברתי במעגלים הרחוקים יותר.

האקדמיה ליזמות מאפשרת להם להכיר את עצמם, את החוזקות שלהם ואת החולשות שלהם, לאפשר את ההתפתחות האישית והחברתית שלהם, את החתירה להשגת יעדים אישיים וקבוצתיים כאחד, תוך כדי חיזוק מושגים של אחריות ומחויבות, וזאת, תוך כדי ביטוי יוזמה אישית וערכית. יזמות הינה כלי בעל ערך רב, להתפתחות של התלמידים כפרטים, כקבוצה וכקהילה והיא תלווה אותם להמשך החיים הבוגרים שלהם ולבניית מערכות הערכים שהם מאמינים בהם וגדלים לתוכם.

קרא עוד >

חדשותוחדשנות בחינוך

טקסט קצר שמדבר על כך שרשת אמית דוגלת בחדשנות חינוכית ואף מיישמת את זה בשטח כחלק מהעשייה היומיומית שלה
כל החדשות