מזל טוב לזוכים החדשים
של מחיר למשתכן!

וברוכים הבאים לבית החדש שלכם.

חברתנו עדיין לא קיבלה את שמות הזוכים בהגרלה.
לאחר קבלת שמות הזוכים אנו נפנה אליכם באופן יזום
להתחלת טיפול בקשר עם זכייתכם בהגרלה
וזאת לאחר שיתמלאו כל התנאים המאפשרים זאת.
אין צורך לפנות למשרדי החברה.

בקרוב יפתח קו הטלפון המוצג מטה לצורך קבלת מידע נוסף: 079-5555912